Företaget

Verksamhetspolicy

Gustafssons Mekaniska Verkstad AB arbetar med plåtbearbetning, svetsning och montering på legobasis.

Vår största påverkan på yttre miljö är avgaser från transporter, förbrukning av el och stålplåt.

Vi undersöker och utvärderar kontinuerligt och systematiskt kvalitetsfaktorer och påverkan på yttre och inre miljö samt beaktar miljöfrågor, lagstiftning och andra krav i alla beslut.

Det ger oss underlag för vårt arbete att öka kundnyttan, förbättra arbetsmiljön samt minska miljöpåverkan och förebygga miljöföroreningar. Med ständiga förbättringar av verksamheten befäster GMV målet att vara en bra arbetsplats för medarbetarna, ett föredöme i regionen och ett självklart val för kunderna.