produktionsbild2

Konstruktion

Vi vill vara med och ta fram den bästa tekniska och ekonomiska lösningen för alla parter. Därför bidrar vi aktivt i produktutvecklingen som ytterligare en del i produktionsprocessen. Våra beredare är utbildade i SolidWorks och besitter den kunskap och erfarenhet som krävs för att konstruera en optimal produkt. Vi har också modern CAD/CAM-utrustning.