montering

Montering

När din produkt gått igenom produktionsprocessen är vi med och kortar ned era ledtider ytterligare genom montering. Allt från den mest simpla monteringen till helt komplett med ingående komponenter redo för installation. På våra kunders begäran installerar vi exempelvis motorer med tillhörande komponenter, som vi antingen får från kunden eller köper in efter önskemål.