skarandebearbetning2

Skärande bearbetning

Vi utför enklare typer av bearbetning på plats i vår verkstad. Mer avancerade jobb, så som fräsning och svarvning, utför vi tillsammans med våra samarbetspartners i vårt närområde.