car-o-liner

Car-O-Liner AB

Det globala företaget Car-O-Liner tillverkar, tillsammans med systerbolaget Josam, olika typer av riktutrustningar och avancerade mätinstrument till krockade bilar och tunga fordon. Redan 1973 lanserade de den första universella riktbänken med ett mekaniskt mätsystem. De var också först med det datoriserade elektroniska mätsystemet. Idag har de över 14 000 unika uppmätta fordon i sin databas.

”Vi har samarbetat med GMV det senaste halvåret. Vi fokuserar idag på ett mindre antal tillverkande underleverantörer och där passar GMV in. Anledningen till att vi valde dem är initialt baserat på goda referenser, men också närheten mellan orterna. Jag upplever vårt samarbete som mycket positivt och förväntansfullt från båda håll. GMV besitter en gedigen kompetens och har mycket korta ledtider. Det finns även en mycket positiv attityd bland medarbetarna. Jag skulle säga att de är enkla att ha och göra med, i den bästa av tolkningar. Det går dessutom snabbt från ax till limpa. När de offererar har de redan gjort den beredning som i andra fall leder till långa väntetider.”

Lennart Ivemyr, strategic purchaser Car-O-Liner AB, Kungsör.